Ungdom

Friskgårdens ulike tilbud om livsmestring;
Friskabonnement, Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring gjennom NAV, Jobbmestrende oppfølging gjennom Helse Nord-Trøndelag og NAV, innbefatter også unge voksne med sammensatte problemstillinger.

Friskgården Stod driver i tillegg et prosjekt gjennom Kommunehelsesamarbeidet i Inn-Trøndelag; «Lærings- og mestringssenter for unge voksne». Her har kommunene Inderøy, Snåsa, Steinkjer og Verran gått sammen om et prosjekt for å prøve ut en modell bygd på et integrert lærings- og mestringstilbud. Metodikken har fokus på opplæring og trening i basisferdigheter for å håndtere hverdagen, integrert med helsetilbud og skole- og arbeidsinkludering.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Tonje Bergin pr epost tonje.bergin@frisknett.no eller telefon 982 46 060.

struktur på hverdagen

Be Sociable, Share!