Oppfølging

– et samarbeid mellom NAV, arbeidslivet og Friskgården.

For hvem?
Oppfølgingstiltaket passer for deg som trenger hjelp til å beholde eller komme i arbeid.

Oppfølging handler om å skape jobbmatch mellom jobbkrav og jobbressurser, slik at du beholder eller kommer i arbeid.
I Oppfølging er det sentralt at det ikke bare er du som skal styrkes, men også arbeidsplassen.
Friskgårdsmodellen bygger i sin helhet på individuell skreddersøm.
Det betyr at det er du og dine behov som avgjør innholdet i prosessen.

Hva får du i Oppfølging?

Som resultat i Oppfølgingstiltaket vil jobbmatch bli ditt konkurransefortrinn

Som resultat i Oppfølgingstiltaket vil jobbmatch bli ditt konkurransefortrinn

 • En egen veileder gjennom hele prosessen
 • Et gjennomgående ressursfokus som skaper motivasjon og framtidstro
 • Individuell skreddersøm hele veien
 • Realistiske mål
 • Karriereveiledning
 • Styrket omstillingsferdigheter
 • Tett samarbeid med egen eller ny arbeidsgiver
 • Hjelp til å koordinere samarbeidet med fastlege, NAV og andre relevante aktører
 • Digitale verktøy som gir ny innsikt og læring, alltid tilgjengelig

Om tiltaket Oppfølging

 • Oppfølgingstiltaket kan vare i inntil 6 måneder (muligheter til forlengelse)
 • Aktuelle deltakere er alle personer med behov for formidlings- eller oppfølgingsbistand
 • Tiltaket består av skreddersøm, og følger ikke et standard program
 • I tiltaket er det individuelle veiledningssamtaler for å styrke motivasjon og mestringstro
 • Det er du og dine behov som styrer tidspunkt, omfang og innhold for veiledningen. Det kan foregå på arbeidsplassen, Friskgården, hjemme hos deg eller på andre hensiktsmessige arenaer.
 • Din veileder gjennomfører også individuelle veiledningssamtaler med arbeidsgiver for å styrke innsikt om muligheter og virkemidler for tilrettelegging
 • I tiltaket er det samarbeid med arbeidsgiver, fastlege, NAV og andre relevante aktører

 

Hvordan få tilbud?
Både du selv, arbeidsgiveren din og legen din kan foreslå Oppfølging ovenfor NAV, men det er NAV som foretar den endelige vurderingen og henviser deg.

Hva skjer når jeg blir henvist?
Umiddelbart etter henvisning blir du kontaktet av Friskgården for å avtale når og hvordan oppstart skal skje.
Du vil fra første stund få tildelt din personlige veileder som følger deg under hele tiltaket.

For mer informasjon, ta kontakt med Friskgården nærmest deg. Se fanen «om Friskgården».

Kunnskap til å mestre morgendagen

Be Sociable, Share!