Jobbmestrende oppfølging

– et samarbeid mellom NAV, Helse Nord-Trøndelag, arbeidslivet og Friskgården

For hvem?
Personer med alvorlige lidelser som ønsker å delta i arbeidslivet.

Hvorfor?
Jobbmestrende oppfølging skal gi deg den bistanden du trenger for å ta i bruk ressursene dine på en hensiktsmessig måte i arbeidslivet, slik at du kan beholde, eventuelt skaffe lønnet arbeid. Tilbudet kan også brukes dersom du trenger bistand til å gjennomføre et arbeidsrettet tiltak.

Hva?
Oppfølgingstiltaket er tilrettelagt dine behov og din målsetting. Den individuelle veiledningen i tilbudet bygger på kognitiv terapi og treningm men fokus på utfordringer og muligheter i arbeidssammenheng. I Jobbmestrende oppfølging legges det til rette for et godt samarbeid mellom NAV, Helse (Psyk.avdeling og/eller fastlege), arbeidsgiver og Friskgården sammen med deg.
Jobbmestrende oppfølging kan vare i inntil seks måneder, men kan forlenges i inntil to år dersom det er særskilt behov for det.

Hvordan få tilbud?
Både du selv, arbeidsgiver, behandleren din eller andre kan foreslå Jobbmestrende oppfølging, men det er Helse Nord-Trøndelag som foretar den endelig vurderingen og henviser deg. Du vil da få mer informasjon om hvordan oppstart skal skje.

For mer informasjon, ta kontakt med Friskgården nærmest deg.
Se mer om våre Friskgårder under fanen «om Friskgården».

Be Sociable, Share!