Friskgården fysioterapi

Friskgården fysioterapi tilbys av Friskgården Stod

For hvem?
Mennesker med akutt eller langvarig funksjonsnedsettelse på grunn av helseplager;

 • Fysiske plager, smerter i muskler og ledd
 • Psykiske plager/lidelser
 • Slitenhet
 • Opptrening etter medisinsk/kirurgisk behandling

Tilbudet tar utgangspunkt i mulighet til å øke egen tåleevne og robusthet gjennom å

 • Lære teknikker for smertemestring, angstmestring, stressmestring, samt teknikker for å bedre restitusjon, hvile og søvn
 • Lære god arbeidsteknikk og en hensiktsmessig måte å burke kroppen på
 • Lære sunnere livsstil både fysisk, psykisk og sosialt
 • Få hjelp til å kartlegge sammenhenger mellom dine helseplager, belastninger og hva du selv kan gjøre for å endre mønster
 • Få mer kunnskap om dine muligheter i arbeids- og velferdssystemet

Vi tilbyr

 • Individuell veiledning
 • Gruppetrening med individuell tilrettelegging
 • Mulighet for oppfølging over tid gjennom Friskabonnement

Organisering
Tilbudet skreddersys individuelt både i omfang og innhold

 • på Friskgården
 • på arbeidsplassen gjennom arbeidsplasskartlegging
 • i ditt lokalmiljø

Hvordan få tilbud på Friskgården?
Du trenger en rekvisisjon til fysikalsk behandling. Dette kan du få gjennom en dialog med legen din.
Ta kontakt med Friskgården for å avtale oppstart: tlf 982 46 060 eller tonje.bergin@frisknett.no

Be Sociable, Share!