Avklaring

– et samarbeid mellom NAV, arbeidslivet, Friskgården og andre.

For hvem?
Personer som har behov for en grundig og solid avklaring av arbeidsevne.

Hvorfor avklaring?
Avklaring kartlegger og vurderer på en systematisk måte arbeidsevnen din, dine behov for bistand for å skaffe eller beholde arbeid.
Tilbudet skal hjelpe deg å øke innsikten i dine muligheter, egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Skreddersydd innhold for deg
Avklaring skreddersys deg og dine behov, og kan inneholde:

 • Kartlegging, utprøving og vurdering av
  – kompetanse, verdier, interesse
  – muligheter i arbeidsmarkedet
  – arbeidsferdigheter
  – psykososial arbeidsfunksjon
  – kognitiv arbeidsfunksjon
  – fysisk arbeidsfunksjon
  – selvbilde og mestringstro
  – motivasjon og omstillingsferdigheter
  – livsstil og sosiokulturelt liv
 • Utprøving i arbeid
 • Arbeidsplassvurdering med forslag til tiltak
 • Samarbeid med arbeidsgiver, fastlege, NAV og andre

Avklaring varer i 4 uker, med mulighet for forlengelse i ytterigere 4 + 4 uker.

Som deltaker får du:

 • En egen flokeløser gjennom hele prosessen
 • Gruppebasert og/eller individuelt opplegg
 • Avklaring av din arbeidsevne
 • Din egen plan med verktøy for hvordan du eventuelt skal beholde eller skaffe arbeid

Hvordan få tilbud?
Både du selv, arbeidsgiveren din og legen din kan foreslå Avklaring, men det er NAV som foretar den endelige vurderingen og henviser deg.
Umiddelbart etter henvisning blir du kontaktet av Friskgården for å avtale når og hvordan oppstart skal skje.

For mer informasjon, ta kontakt med Friskgården nærmest deg. Se fanen «om Friskgården».

Kunnskap til å mestre morgendagen

Be Sociable, Share!