Arbeidsrettet rehabilitering

– et samarbeid mellom NAV, arbeidslivet, Friskgården og eventuelt andre.

For hvem?
Personer som er sykmeldt eller har nedsatt arbeidsevne og ønsker å delta i arbeidslivet.

Hvorfor arbeidsrettet rehabilitering?
Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud som styrker din arbeidsevne og bidrar til at du får ta i bruk ressursene dine på en hensiktsmessig måte i arbeidslivet. Tilbudet skal hjelpe deg å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom eller skade.

Skreddersydd innhold for deg
Arbeidsrettet rehabilitering skreddersys deg og dine behov, og kan inneholde:

 • Styrking av
  – motivasjon og omstilling
  – fysisk funksjon
  – psykisk funksjon og sosial mestring
  – livsstil og kosthold
 • Arbeidsplassvurdering med forslag til tiltak
 • Arbeidsutprøving
 • Veiledning i jobbsøkerprosess og arbeidslivskultur
 • Samarbeid med arbeidsgiver, fastlege, NAV og andre

Arbeidsrettet rehabilitering varer i 4 uker, med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 + 4 uker.

Som deltaker får du:

 • En egen veileder gjennom hele prosessen
 • Gruppebasert og/eller individuelt opplegg
 • Din egen plan med verktøy for hvordan du skal beholde eller skaffe arbeid
 • Oppfølging i etterkant

Hvordan få tilbud?
Både du selv, arbeidsgiveren din og legen din kan foreslå Arbeidsrettet rehabilitering, men det er NAV som foretar den endelige vurderingen og henviser deg.
Umiddelbart etter henvisning blir du kontaktet av Friskgården for å avtale når og hvordan oppstart skal skje.

For mer informasjon, ta kontakt med Friskgården nærmest deg. Se fanen «om Friskgården».

Kunnskap til å mestre morgendagen

Be Sociable, Share!