Våre tilbud

Hvor mange av oss kunne trenge et påfyll i hverdagen? Overskudd til å takle utfordringene?

Livet byr på mange utfordringer – og det er mange faktorer som er med og påvirker hvordan vi har det. Mange opplever at de er i en livssituasjon der det er ubalanse mellom de arbeidskrav de har på den ene siden, og hvor mye de klarer på den andre. Dette kan utarte seg som smerter i mulskel og skjelettsystemet, lettere angst  og/eller depresjon, slitenhet og utbrenthet. Dette kan gå i faser – eller strekke seg over uker, måneder, år…

På Friskgården gir vi deg kunnskap til å mestre morgendagen. Vi består av en bredt sammensatt gruppe mennesker med høy utdanning innen pedagogikk og helse. Læring og mestring står sentralt i alle tilbudene vi gir, mot målet om å styrke den enkeltes robusthet.

Friskgården har mange ulike tilbud til den enkelte. Inngangsport og innhold vil variere mellom de forskjellige tilbudene. Tror du dette er noe for deg – men er usikker på «veien videre»: les mer på våre nettsider eller ta kontakt med Frisknetts hovedkontor (74 14 04 02) eller din lokale Friskgård.

Be Sociable, Share!