Person

Trenger du påfyll i hverdagen? Har du overskudd til å takle utfordringene?

Livet byr på mange utfordringer – og det er mange faktorer som er med og påvirker hvordan vi har det.
Mange opplever at de er i en livssituasjon der det er ubalanse mellom de arbeidskrav de har på den ene siden, og hvor mye de klarer på den andre.
Dette kan utarte seg som smerter i muskel- og skjelettsystemet, lettere angst og/eller depresjon, slitenhet og utbrenthet.
Dette kan gå i faser – eller strekke seg over uker, måneder og år.

Innimellom kan vi alle ha litt behov for støtte utenifra; som en intensiv støtte i en tøff periode, eller som et bidrag for å sikre deg robusthet til å møte morgendagen. Friskgården gir deg kunnskap og verktøy til å mestre morgendagen.

Friskgården bygger på en helsefremmende tilnærming og henvender seg mot friske mennesker og miljøer med tanke på å styrke robusthet, men også mennesker som er i risiko for, eller sliter med sammensatte problemstillinger. Vi består av en bredt sammensatt gruppe mennesker med høy utdanning innen pedagogikk og helse. Læring og mestring står sentralt i alle tilbudene vi gir, mot målet om å styrke den enkeltes robusthet.

Å styrke menneskers robusthet til å mestre et arbeidsliv er sentralt for oss. Med det som utgangspunkt har Friskgården tatt mål av seg til å være en nasjonal aktør innenfor et av nåtidens største samfunnsproblemer. Vi jobber for at flere av de 600.000 som står utenfor arbeidslivet kan få en rolle som aktiv deltaker i et arbeidsliv, og på den måten bidra i den norske verdiskapningen.

Friskgården har mange ulike tilbud til den enkelte; både ungdom og voksne, mennesker med og uten arbeid.
Inngangsport og innhold vil variere mellom de forskjellige tilbudene.
Tror du dette er noe for deg – men er usikker på «veien videre»?
Les mer under «Våre tilbud», ta kontakt med Friskgårdens hovedkontor (74 14 04 02) eller direkte med den Friskgården som er nærmest deg.
Se hvor du finner nærmeste Friskgård under fanen «om Friskgården».

Frisk tegn 6
 

 

Be Sociable, Share!