Nyheter

Full forskning for Friskgården Nasjonal Kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering har intervjuet vår eminente Aud Ramberg om Friskgårdens gull – forskningen vår. – Forskning viser at læring og mestring er den beste medisinen. Friskgårdens metodikk som bygger på 25 års praksis og med et svært stort materiale, viser at systematisk oppfølging av de sykmeldte og deres […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

Kronikk: Sykefraværet som smerter

Friskgården vil friskmelde Norge Når sykefraværet smerter I snart 20 år har politikere, byråkrater og partene i arbeidslivet hatt som mål å få bukt med Europas høyeste sykefravær. Så mange som ¼ av den norske arbeidsstokken er ute av arbeidslivet til enhver tid. Mange statsråder, medisinere og tiltaksarrangører har søkt lykken og lovet at de […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

Ny kronikk: Lederstøtte for lønnsomt nærvær

Lederstøtte for lønnsomt nærvær Vi har opplevd tilfredsheten og godfølelsen hos lederne når medarbeiderne kommer opplagte og engasjerte på jobb hver dag. Og vi har kunnet glede oss med bedriften når Vi-følelse, ansvarlighet, tilbakemeldinger og jobbengasjement preger arbeidsmiljøet. Denne resepten er verdt å dele med ledere og nøkkelpersoner i arbeidslivet – i vissheten om at […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

Skjønnhetstyranniet – en endeløs jakt på det perfekte

Aud Ramberg, faglig leder Friskgården Kirsti Arntsen, kommunikasjonsleder Friskgården Nyere forskning forteller at 85 prosent av unge jenter opplever kroppspress og 67 prosent av disse oppgir at reklame er den største årsaken. 50.000 norske kvinner lider av spiseforstyrrelser. Vi utsettes stadig for reklame og bilder av idealer fra mediebransjen som avviker fra faktisk utseende. Noe […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

Tar arbeidernes helse på alvor

5. mai publiserte Verdalingen følgende artikkel i sin nettavis: https://www.verdalingen.no/nyheter/article10924219.ece Målet med forskningsprosjektet Verdalingen her skriver om,  er å utvikle bedre helsefremmende tjenester til små og mellomstore bedrifter. ”Det meste av forskningen som tidligere er gjort er på større organisasjoner. Det er trolig mange ulikheter mellom store organisasjoner og små bedrifter, og interessant å lære […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

Derfor er arbeid velferdsgode nr 1!

Friskgården vil sikre alle en arbeidstilknytning i det moderne arbeidsliv Svein Myhr, Nettverksleder Friskgården Arbeidsplassen blir den viktigste livsnerven for stadig flere mennesker. Det er en menneskerett å være til nytte for noen. For de fleste av oss synes arbeidsplassen å være det beste alternativet for å være til nytte. Mennesker i yrkesaktiv alder som […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

God arbeidshelse gir konkurransefortrinn

Kronikk: God arbeidshelse gir konkurransefortrinn Aud Ramberg, FoU-leder Friskgården Ellen Bergin, spesialist i arbeidshelse Friskgården Stod   Aldri har nordmenn hatt bedre helse enn i dag.  Mange av oss har utsikter til å leve et godt liv til vi blir nærmere 100 år. Vi har et av verdens beste helsevesen; et helsevesen som aldri har […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

Friskmeld Norge

Sammen om å friskmelde Norge! Aud Ramberg, Daglig leder Friskgården Stod Kirsti Arntsen, Markedsleder Friskgården Få land i verden har større yrkesdeltakelse enn Norge. I løpet av de siste generasjoner har utdanningsnivået økt, andelen kvinner i arbeidslivet har økt og det er nedgang i arbeidsledigheten. Det norske helsevesen er et av verdens beste – aldri har […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

Friskgården omtalt som talentutvikler

Friskgården er stolt av å bli framhevet som framtidens talentutviklere av Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. 20 års erfaring kombinert med forskning og kompetanseutvikling på metodikk for å inkludere flere i ordinært arbeidsliv, tilhører åpenbart framtida. Det er derfor flott at Eriksson vil åpne for flere kompetanseleverandører. Friskgården friskmelder Norge! Faksimile fra Trønder-Avisa 20.mai 2014 […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

Invester i humankapitalen – det lønner seg!

Invester i humankapitalen – det lønner seg !   Aud Ramberg, FoU-leder Friskgården   Like viktig med serviceavtale for mennesker som for maskiner Både i arbeids- og privatliv er det en selvfølge at det er nødvendig med service på biler, datamaskiner og bygninger. Mange ganger er det ikke nok med service og vedlikehold – det […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →

Endelig kan Friskgården få slippe til i det gode selskap !

Endelig kan Friskgården få slippe til i det gode selskap ! I arbeidet med å inkludere flere mennesker med redusert arbeidsevne til  ordinært arbeidsliv er det behov for høy kompetanse som både kan skreddersy bistand til den enkelte og en egnet arbeidsgiver. Det er på tide at leverandører til NAV vurderes med utgangspunkt i kompetanse […]

Be Sociable, Share!
Les artikkelen →