Friskgården Stod

Kontaktadresse
Friskgården Stod
Klingenvegen 144
7717 Steinkjer

Telefon: 74 16 10 61
E-post: friskgarden@friskgarden.no

 

Daglig leder: Aud Ramberg
Tlf: 982 46 062
E-post: aud.ramberg@friskgarden.no

Beliggenhet
Fra Steinkjer kjører du nordover på Rv 762. Sving av på Rv 763, skiltet mot Snåsa. Følg denne veien i ca 15 km gjennom Binde. Et par kilometer etter du har passert Binde vil du komme til et skilt som peker mot Friskgården. Følg grusveien ned mot Snåsavannet til du krysser jernbanelinja. Friskgården ligger da på venstreside.

Avdelingen i Verdal ligger i Neptunveien 1, 7651 Verdal. Du finner oss i 3. etasje.

Våre tilbud
Friskgården Stod har produkter rettet mot enkeltindivider og produkter rettet mot bedrifter.

 

Hvem jobber på Friskgården:

Navn Funksjon Telefon e-post
Ingrid Sakshaug-Rønning Veileder 98246068 ingrid.sakshaug-ronning@friskgarden.no
Jens Ole Holtan Veileder 97152108 jens.ole.holtan@friskgarden.no
Ellen Bergin Veileder/Bedriftsveileder 92418621 ellen.bergin@friskgarden.no
Tove Haugland Veileder 41413434 tove.haugland@friskgarden.no
Thomas Selseth Treningsveileder/veileder 98605868 thomas.selseth@friskgarden.no
Per Martin Westerfjell Treningsveileder/veileder 91513511 per.martin.westerfjell@friskgarden.no
Rakel Vesterhus Treningsveileder/veileder 41046590 rakel.vesterhus@friskgarden.no
Anne Bildal Husmor 95947931 anne.billdal@friskgarden.no
Britt Laila Brimi Husmor 92664844 infrastruktur@friskgarden.no
Anita Singsaas Veileder 95805064 anita.singsaas@friskgarden.no
Be Sociable, Share!