Kronikk

Ny kronikk: Lederstøtte for lønnsomt nærvær

Lederstøtte for lønnsomt nærvær Vi har opplevd tilfredsheten og godfølelsen hos lederne når medarbeiderne kommer opplagte og engasjerte på jobb hver dag. Og vi har kunnet glede oss med bedriften når Vi-følelse, ansvarlighet, tilbakemeldinger og jobbengasjement preger arbeidsmiljøet. Denne resepten er verdt å dele med ledere og nøkkelpersoner i arbeidslivet – i vissheten om at […]

Les artikkelen →

Skjønnhetstyranniet – en endeløs jakt på det perfekte

Aud Ramberg, faglig leder Friskgården Kirsti Arntsen, kommunikasjonsleder Friskgården Nyere forskning forteller at 85 prosent av unge jenter opplever kroppspress og 67 prosent av disse oppgir at reklame er den største årsaken. 50.000 norske kvinner lider av spiseforstyrrelser. Vi utsettes stadig for reklame og bilder av idealer fra mediebransjen som avviker fra faktisk utseende. Noe […]

Les artikkelen →

Derfor er arbeid velferdsgode nr 1!

Friskgården vil sikre alle en arbeidstilknytning i det moderne arbeidsliv Svein Myhr, Nettverksleder Friskgården Arbeidsplassen blir den viktigste livsnerven for stadig flere mennesker. Det er en menneskerett å være til nytte for noen. For de fleste av oss synes arbeidsplassen å være det beste alternativet for å være til nytte. Mennesker i yrkesaktiv alder som […]

Les artikkelen →

Friskmeld Norge

Sammen om å friskmelde Norge! Aud Ramberg, Daglig leder Friskgården Stod Kirsti Arntsen, Markedsleder Friskgården Få land i verden har større yrkesdeltakelse enn Norge. I løpet av de siste generasjoner har utdanningsnivået økt, andelen kvinner i arbeidslivet har økt og det er nedgang i arbeidsledigheten. Det norske helsevesen er et av verdens beste – aldri har […]

Les artikkelen →

Friskgården omtalt som talentutvikler

Friskgården er stolt av å bli framhevet som framtidens talentutviklere av Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. 20 års erfaring kombinert med forskning og kompetanseutvikling på metodikk for å inkludere flere i ordinært arbeidsliv, tilhører åpenbart framtida. Det er derfor flott at Eriksson vil åpne for flere kompetanseleverandører. Friskgården friskmelder Norge! Faksimile fra Trønder-Avisa 20.mai 2014

Les artikkelen →

Endelig kan Friskgården få slippe til i det gode selskap !

Endelig kan Friskgården få slippe til i det gode selskap ! I arbeidet med å inkludere flere mennesker med redusert arbeidsevne til  ordinært arbeidsliv er det behov for høy kompetanse som både kan skreddersy bistand til den enkelte og en egnet arbeidsgiver. Det er på tide at leverandører til NAV vurderes med utgangspunkt i kompetanse […]

Les artikkelen →