Medarbeider- og arbeidsmiljøutvikling

På en helsefremmende arbeidsplass har medarbeiderne god arbeidshelse og høyt jobbengasjement. De ønsker å bidra sammen med leder for å utvikle en robust og lønnsom arbeidsplass. For å lykkes i å skape en helsefremmende arbeidsplass har medarbeiderne behov for å lære smarte verktøy for å styrke egne ferdigheter. Gjennom skreddersydde friskgårdskurs tilbyr vi en læringsprosess; en utviklingsprosess; både for den enkelte medarbeider og for hele medarbeidergruppen. Målet er bedre arbeidshelse, livskvalitet, styrket engasjement og livsgnist.

Våre kursledere har høy kompetanse. De er spesialister i arbeidshelse og sertifiserte gjennom Friskgårdens kvalitetssystem.
Organisasjonens læringsutbytte vil avhenge av kurslederens og instruktørenes dyktighet. Imidlertid vil hver enkelt også selv påvirke effekten av kurset.

Læring og trening står sentralt for å lære nye mønster. Repetisjonsprinsippet er avgjørende. Jo mer en øver både på samlingene og hjemme, jo bedre vil «programmeringen» bli.

Friskgårdskurs for medarbeider- og arbeidsmiljøutvikling skreddersys til behovene i bedriften.
Kursene organiseres samlingsbasert med treningsoppgaver mellom hver samling. Kursene kan kjøres på bedriften eller på annen egnet kursarena.
Våre skreddersydde kurs bygger på kompetanse fra følgende fagområder:

  • Kropp og livsstil
  • Samspill og konfliktløsning
  • Mental trening og stressmestring
  • Kroppens serviceavtale

 

Friskgården samarbeider med arbeidslivssentrene om medarbeider- og arbeidsmiljøutvikling for å sikre langtidsfriske medarbeidere og helsefremmende arbeidsmiljø.

Be Sociable, Share!