Helsefremmende ledelse

LEDELSE I MODERNE ARBEIDSLIV

Ledelse er å skape en sammenheng som andre vil tilhøre
– med situasjons- og kulturbetingede verktøy for å oppnå suksess.

Helsefremmende ledelse er det viktigste kriteriet for å skape en helsefremmende arbeidsplass.
Enhver leder kan lære og trene helsefremmende lederverktøy.

På Friskgårdskurset ledelse i moderne arbeidsliv kan du lære og trene smarte lederverktøy for å gjøre din bedrift til en helsefremmende arbeidsplass.

Kurset er godkjent som HMS-kurs.

 

FRISKBEDRIFT LEDERSTØTTE

Målsettingen er å styrke ledere til å skape langtidsfriske medarbeidere og helsefremmende arbeidsmiljø.
Som verktøy for å nå målsettingen tilbyr Friskgården:

  • Samarbeidsavtale med konkrete praktiske tiltak i et årshjul
  • Individuell lederstøtte med personlig bedriftsveileder
  • Kvartalsvise bedriftsforum med definerte fagtema
  • Årlig kartlegging med fagrapport som beskriver bedriftens ressurser og utfordringer innen arbeidshelse og arbeidsmiljø
  • Bistand til å lage bedriftens ressursplan med tiltak for å styrke arbeidshelse og arbeidsmiljø.
  • Årsrapport med faglig vurdering
  • Tilgang til meny av verktøy/tiltak til disposisjon for leder

o   Oppfølging av sykmeldte medarbeidere med fokus på varige løsninger

o   Vernerunder arbeidsmiljø, fysisk som psykososialt

o   Kurs i mental trening og stressmestringfriskakademiet1

o   Kurs i samspill og konflikthåndtering

o   Kurs i kropp og livsstil

 

Be Sociable, Share!