Friskgårdskonferanse

Vi vet at flyktningstrømmen øker samtidig som det er behov for flere kloke hoder og flinke hender for å ivareta et fortsatt bærekraftig Norge.
Hvilket samfunnsansvar skal næringslivet ta i denne sammenheng?
Og er inkludering av våre nye landsmenn en kostnad eller en stor ressurs for næringslivet?

Tilby arbeidsmiljøet til ressurssterke flyktninger og gi bedriften din et konkurransefortrinn

–          Hvordan skal din bedrift sikre seg kloke hoder og flinke hender i framtiden

friskgårdskonferanse annonse

–          Forbundskansler Andrea Merkel har skjønt det, hvordan skal Mor Norge innrette seg?

Hvorfor Friskgårdskonferanse?

Den norske velferdsmodellen trenger flere kloke hoder og flinke hender for å være bærekraftig. Oljefondet er ingen garanti for at eldre og syke skal få den pleie og omsorg de trenger – noen må gjøre jobben.
Små og mellomstore bedrifter er selve motoren i det landbaserte næringslivet  – konkurransekraften og verdiskapingen må økes.
Derfor må vi investere nå for å høste når krisen skal avverges. De som står utenfor arbeidslivet og våre nye landsmenn representerer en stor ressurs.
Gi bedriften din et konkurransefortrinn i dag – etabler en praksisplass for en som vil bygge Norge

Friskgården bygger nettverk for bedrifter med moderne kunnskap og metodikk for beste praksis, som resulterer i verdiskaping og et inkluderende samfunn.

Vi håper Friskgårdskonferansen 2015 kan være med på å gjøre en forskjell – for flyktninger som ønsker å jobbe, for næringslivet som må tørre å ta sjansen og for en bedre arbeidsinkludering i Nord-Trøndelag!

Program

12.00        Kirsti Arntsen, markedsleder Friskgården
«Velkommen»
12.10         Sigbjørn Vikan, styreleder Steinkjer Næringsforum
«Næringslivet som motor i inkluderingsarbeidet»
12.25         Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant
«Inkludering – utfordring, men også mulighet»
12.55        Elisabeth Ran Bragstad, Flyktningetjenesten
«Språk og kultur som kritiske suksesskriterier – den norske modellen i praksis»

13.25        Pause
13.45        Christian Rafn, siviløkonom og leder av Sunne Organisasjoner
«Arbeidsinkludering – et økonomisk kinderegg?»
14.15         Berit Blengsli, daglig leder Friskgården Grong
«Arbeidsinkludering – praktisk inlkuderingsarbeid»
14.45         Tor Arne Bjørgum, leder Coop Extra Namsos
«Suksesshistorien om arbeidsinkludering i praksis» Fra arbeidsgiver- og medarbeiderperspektivet.
15.05         Jon Uthus, seniorrådgiver i NHO
«Integrering – en stor kostnad eller en stor ressurs?»
15.35         Sofaprat
med Tor Arne Bjørgum, Elisabeth Ran Bragstad og Jon Uthus. Ledet av Aud Ramberg.
15.55         Avslutning

Om Friskgårdskonferansen

Konferansen arrangeres i Dampsaga Kulturhus og går over 4 timer.
Det serverer kaffe, te, vann og enkle forfriskninger.

 

Praktisk info

Onsdag 11.november kl 12 – 16 i Høvel`n, Dampsaga Kulturhus.
Dørene åpner kl 11.45.
Faktura sendes i ettertid.

Påmelding til friskgarden@frisknett.no innen 9. novmeber.
Deltakeravgift kr 250,-
Vi gir deg smarte verktøy og en attraktiv møteplass for kompetanseutveksling.

Be Sociable, Share!