Friskgården bedriftshelsetjeneste

Godkjenning BHTFriskgården Bedriftshelsetjeneste (Friskgården BHT) er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Å være en godkjent bedriftshelsetjeneste betyr at Arbeidstilsynet har godkjent Friskgården BHT til å ha tilfredsstillende kompetanse og leveringsdyktighet innenfor følgende kompetanseområder:

Arbeidsmedisin / arbeidshelse

Hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet virker inn på individets helse.

Yrkeshygiene

Spesifikk kompetanse om kjemiske, fysiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet

Ergonomi

Muskel-skjellett-plager og sammenheng med fysiske arbeidsforhold; belysning, støy, vibrasjoner, ergonomiske forhold og fysisk arbeidsbelastning.

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Hvordan organisering og styring av virksomheter påvirker arbeid og helse.

 

Systematisk HMS-arbeid

Lovverk, rettigheter og muligheter som danner grunnlag for bedriftens HMS-arbeid, utforming av ulike former for kvalitetssystemer, utvikling av rutinebeskrivelser, implementering av tiltak og rutiner, pedagogikk, motivasjon, belønning, ledelse og omstilling på individ- og bedriftsnivå.
Friskgården BHT er en fellesordning der følgende friskgårder er godkjent som selvstendige avdelinger:

Friskgården Grong                       Friskgården Stod

Friskgården Stjørdal                    Friskgården Rana

 

En samarbeidsavtale sikrer både leder og bedriftens medarbeidere ypperste kompetanse og høyeste prioritet i arbeidet med å skape langtids-friske medarbeidere og helsefremmende arbeidsmiljø.

En definert bedriftsveileder er bedriftens kontaktperson og vil rekvirere og/eller forestå all leveranse av tjenester som bedriften har behov for som den del av samarbeidsavtalen.

8a756c634734f0b93cc9167a2fd62d2f55193539eaa42

Be Sociable, Share!