Frisk bedrift

Frisk bedrift er et lederutviklingsverktøy for å utvikle helsefremmende ledere og robuste bedrifter i det moderne arbeidslivet. Gjennom abonnementet får leder tilgang til ypperste kompetanse og beste praksis for langtidsfriske medarbeidere og helsefremmende arbeidsmiljø.

Formålet er:

 • å vinne kampen om de kloke hodene og flinke hendene
 • utvikle langtidsfriske medarbeidere med høy verdiskapning
 • drive talentutvikling med god jobbmatch i en robust bedrift

 

Friskgårdens kompetanse og partnere

Friskgården har gjennom mange år hatt sterkt fokus på forskningsbasert kompetanseutvikling. Det har både vært fokus på incentiver for å styrke forskning i egen regi samt bidra til at større forskningsmiljøer prioriterer forskning innenfor relevante praksisnære problemstillinger. Med utgangspunkt i flere doktorgradsprosjekter, masterprosjekter og andre større forskningsprosjekter har Friskgården utviklet og dokumentert moderne forskningsbasert metodikk for tjenestene.

 • Senter for Helsefremmende forskning ved Universitet i Trondheim (NTNU)
 • Arbeidspsykologisk institutt ved Universitetet i Trondheim ( NTNU)
 • Mittuniversitetet i Østersund i Sverige
 • Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo

 

De helsefremmende arbeidsplassene

Den helsefremmende tilnærmingen gir en annerledes tilnærming. Det er jakten på friskfaktorene og ny kunnskap, som sammen med vår velutprøvde metodikk, som skal sikre bedriften de beste medarbeiderne, effektiv organisering og høy verdiskaping, i arbeidet med å utvikle en robust og framtidsrettet virksomhet.

 • Lederen er den viktigste HMS-personen i bedriften – ingen over og ingen ved siden
 • Utvikling av helsefremmende arbeidsmiljø med jobbengasjement, ansvarliggjøring, VI-følelse og treningskultur som hjørnesteiner
 • Gode rutiner og systematisk oppfølging over tid med tydelige visjoner, involvering, myndiggjøring, god verdiforankring, god informasjonsflyt og gode systemer for rekruttering, opplæring, belønning og beslutninger
 • Tilgang til beste kompetanse innen arbeidshelse som skreddersyr læring og trening for alle medarbeidere – på oppdrag fra lederen

 

Som spesialist i arbeidshelse vil våre fagpersoner bidra med kunnskap og løsninger til ledelsen og medarbeiderne i bedriften, både i arbeidsmedisinske og arbeidsmiljørelaterte spørsmål. I tillegg sikrer vi beste tilgang til ekstern kompetanse innen helse og NAV, når dette vurderes som nødvendig for å oppnå gode og varige resultat.
Våre bedriftsveiledere har høy kompetanse i forebygging og inkludering. Alle har utdanning som Spesialist i Arbeidshelse.

Be Sociable, Share!