Skjønnhetstyranniet – en endeløs jakt på det perfekte

Aud Ramberg, faglig leder Friskgården
Kirsti Arntsen, kommunikasjonsleder Friskgården

Nyere forskning forteller at 85 prosent av unge jenter opplever kroppspress og 67 prosent av disse oppgir at reklame er den største årsaken. 50.000 norske kvinner lider av spiseforstyrrelser. Vi utsettes stadig for reklame og bilder av idealer fra mediebransjen som avviker fra faktisk utseende.
Noe av dette er bakgrunnen for at Norske Kvinners Sanitetsforening i september lanserte sin underskriftskampanje ”Lei av å bli lurt” som krever merking av retusjert reklame. Dette er et prisverdig initiativ.

Ved å bruke kunstige idealer som forbilder, ender vi opp med en endeløs jakt på det ”perfekte” – en virkelighet som ikke finnes. Søken etter det perfekte vil være en endeløs jakt en aldri vil vinne.
På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utarbeidet Statens institusjon for forbruksforskning en rapport om ” Retusjert reklame og kroppspress”. Rapporten forteller at 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene opplevde kroppspress. Videre forteller rapporten at kvinner og menn forholdt seg til kroppsidealer og kroppspress avhengig av holdningene i deres vennekrets og i egen familie. Venner ble trukket fram som særdeles viktige, men alle var enige om at reklame hadde stor eller størst påvirkningskraft i forhold til kroppspress.

Det er ingen tvil om at markedskreftene påvirker selvbildet vårt.  Hva er så kroppens betydning for selvbildet vårt?

Vårt selvbilde, kan styrkes eller svekkes gjennom lærte mønster i oppveksten. Selvbildet blir sterkest påvirket i løpet av barne- og ungdomstiden, men det er en myte at ikke selvbildet også kan styrkes eller svekkes i voksen alder. Faktorer som er viktige som fundament for å utvikle et godt selvbilde er å bli sett, å få anerkjennelse, støttende og ressursfremmende nettverk, få positive tilbakemeldinger, forventninger om mestring og ikke minst faktiske mestringsopplevelser. Familien, barnehagen, skolen, arbeidsplassen og vennekretsen bidrar til å forme selvbildet, men de inntrykkene vi får gjennom mediene påvirker oss i økende grad. Barn og unge ansees som ”lette” å påvirke. Derfor er mye reklame innrettet mot dem.

Markedskreftenes svar på kroppsidealer gir mennesket følelsen av ikke å være god nok. Denne erfaringen legger seg i vårt tankesett og bidrar til at vi fjerner oss lenger og lenger unna et godt selvbilde og et naturlig forhold til kroppen vår.

Hvordan vi forholder oss til kroppspress og kroppsidealer avhenger av hvilke holdninger familie og vennekrets har. Hver og en av oss er forbilder – også når det kommer til jakten på det ”perfekte”. Vi ønsker våre barn det beste. Vi sier til våre barn at de er gode nok, akkurat slik de er. Men når kosmetiske behandlinger økte med 33 prosent fra 2011 til 2012 kan en undres over hvilke holdninger vi egentlig lærer bort. Injeksjoner med såkalte fillers har økt med svimlende 400 prosent de siste to årene! Det er ikke hva vi sier, men hva vi gjør som lærer bort holdninger!

Vi vet at holdninger i vennekrets og familie er avgjørende for hvordan vi forholder oss til kroppspress. Erfaringer vi har gjort viser også at holdninger på arbeidsplassen er viktige. Hvordan styrker vi hver enkelts selvbilde på egen arbeidsplass? Hvilken kultur gir vi rom for? Hver dag jobber vi med å skape konkurransefortrinn i arbeidslivet. Å skape et arbeidsmiljø der alle styrker hverandre og fokuserer på hver enkelt sine talenter. Tillit og anerkjennelse, god kollega- og lederstøtte er viktige suksesskriterier når arbeidsplasser lykkes med å skape en helsefremmende arbeidsplass.

Vi tror at ved å styrke den enkeltes selvbilde gjennom bevisstgjøring av egne verdier og gjøre valg som harmonerer med det, samt legge til rette for mestring og bygge en kultur hvor vi henter ut det beste av hverandre, kan vi endre verden.
Vi må snu opplevelsen av at lav selvfølelse betyr at det er noe galt med oss. I stedet er det smart å stifte et nært og varmt bekjentskap med oss selv. For å styrke selvbildet er det viktig å lære hvordan en skal bli mer forsker enn dommer ovenfor seg selv. Slutt og kjemp mot deg selv og begynn heller å utforske det du opplever og finner i deg selv. Vær stolt av deg selv som et hverdagsmenneske!

Samfunnet vårt trenger en motvekt til skjønnhetstyranniet. Vi trenger at noen sier at nå er det nok. Vi trenger gode forbilder. Vi trenger robuste og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi trenger at hver enkelt er stolt av seg selv slik en er. På den måten skapes også raushet for hverandre.

Vi trenger noen som går i bresjen og setter det på en politisk agenda.
Derfor applauderer vi Norske Kvinners Sanitetsforening med en særdeles viktig kampanje og støtter oss til den. Norske Kvinners Sanitetsforening sitt mål er at de unge skal vite at idealene de sammenligner seg med ikke er ekte – og derfor uoppnåelige.

Du kan påvirke selvbildet ditt og du kan trene det bedre. Du har alltid et valg.
I dag er første dagen i resten av ditt liv. Hva velger du?

frisknett-1

Be Sociable, Share!

Kommentarfeltet er stengt.