Tar arbeidernes helse på alvor

5. mai publiserte Verdalingen følgende artikkel i sin nettavis:

https://www.verdalingen.no/nyheter/article10924219.ece

Målet med forskningsprosjektet Verdalingen her skriver om,  er å utvikle bedre helsefremmende tjenester til små og mellomstore bedrifter.

”Det meste av forskningen som tidligere er gjort er på større organisasjoner. Det er trolig mange ulikheter mellom store organisasjoner og små bedrifter, og interessant å lære mer om hvilke helsefremmende tjenester som egner seg til små og mellomstore bedrifter” sier Ellen Bergin og Torild Moxness i Friskgården. Begge jobber som bedriftsveiledere og har i snart 2 år jobbet med dette forskningsprosjektet.

Noen av grunnene til at prosjektet har lyktes godt hos Kulstad Maskin mener Ellen Bergin dreier seg om engasjement og forankring. ”Leder har gjennom hele prosessen vært involvert, tatt et stort eieforhold og har gjort grep som viser tydelig at arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass prioriteres høyt. Medarbeidergruppen har latt seg engasjere og har tatt oppgavene på alvor.” Hun legger til: ”Endringer kommer ikke av seg selv. Medarbeiderne har jobbet med oppgaver mellom samlingene og det gir resultater. Endring tar tid.”

Torild Moxness trekker inn flokeløserrollen som èn av suksesskriteriene:

”Her ble risikosignaler fulgt opp og tatt på alvor. Det har vært et godt samarbeid mellom flere sentrale aktører for å lykkes med jobbnærværet. Flokeløseren blir katalysatoren i individprosessene, og sikrer gode overganger for den enkelte medarbeideren.”

Intervensjonen i selve forskningsprosjektet er nå ferdig, men samarbeidet fortsetter. Kulstad Maskin har bestilt Friskgården til å bistå i arbeidet med å videreføre prosessen som er påstartet. Dette gjøres med samtaler, evalueringer underveis samt Friskgårdskurs i form av medarbeiderutviklingskurs.

”I dette forskningsprosjektet blir Friskgårdens metodikk forsket ytterligere på – og det blir veldig spennende å se hvilke resultater vi får ut av dette,” sier to engasjerte medarbeidere i Friskgården.

Kulstad Maskin

Faksimile fra verdalingen.no 5.mai 2015

Be Sociable, Share!

Kommentarfeltet er stengt.