Våre aktiviteter

» Se aktiviteter i kalenderen

Siste nytt

Ny kronikk: Lederstøtte for lønnsomt nærvær

Lederstøtte for lønnsomt nærvær Vi har opplevd tilfredsheten og godfølelsen hos lederne når medarbeiderne kommer opplagte og engasjerte på jobb hver dag. Og vi har kunnet glede oss med bedriften når Vi-følelse, ansvarlighet, tilbakemeldinger og jobbengasjement preger arbeidsmiljøet. Denne resepten er verdt å dele med ledere og nøkkelpersoner i arbeidslivet – i vissheten om at […]
Les mer

Flere artikler

Hva andre sier om oss:

 • Om dagen føles tung og lei, er det alltid noen som har bruk for deg. Kommer du hit med tungsinn og smerte, reiser du heim med lettet hjerte. Det skjedde i alle fall med meg.
  Greta, tidligere deltaker på Friskgården
 • Dette burde alle vært med på!
  Deltaker på Friskgården
 • Å gå sykmeldt over lengre tid var en prøvelse. Friskgården var en bidragsyter til at jeg fikk tilbake trua på meg selv. Jeg skal tilbake til jobb – målet er 50% - klarer jeg det blir jeg ”styggfornøgd”.
  Edel Kjøglum, lærer og tidligere deltaker på Friskgården
 • Friskgården tar pasienten på alvor. De innleder et effektivt samarbeid mellom NAV, arbeidsgiver og andre viktige aktører i den enkeltes prosess, og jobber målrettet mot et felles mål. På det området er de knakende gode.
  Helge Hartmann, seksjonsoverlege rehabiliteringsavdelingen, Sykehuset Levanger
 • Dette funket for meg! Friskgården ble en viktig støttespiller gjennom en vanskelig periode i livet mitt. Der fikk jeg rehabilitering i et inkluderende miljø, individuell veiledning og oppfølging over tid.
  Kari Nikolaisen, lærer og tidligere deltaker på Friskgården
 • Daglig bruker jeg kunnskap og ferdigheter som jeg har tilegnet meg fra studiet ”Spesialist i Arbeidshelse”. Jeg opplever at min kompetanse er etterspurt og at det er stort behov for denne tilnærmingen innen dette fagfeltet.
  Solveig Kristiansen, fagkoordinator St.Olavs Hospital, ergoterapeut
 • Jeg har blitt mer bevisst hvilke tanker jeg "skal invitere inn på en kopp kaffe" og hvem jeg skal si nei til!
  Deltaker på Friskgården